Home 4 Legolvasottabb cikkek Kecel 4 Sikerült! Az Európai Parlament vizsgálat alá veszi a szlovákiai állampolgárságuktól megfosztott magyarok ügyét.

Sikerült! Az Európai Parlament vizsgálat alá veszi a szlovákiai állampolgárságuktól megfosztott magyarok ügyét.


Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága a mai nap döntött a szlovákiai állampolgárságuktól megfosztott magyarok ügyében benyújtott petíció befogadásáról. Az eljárás egyik támogatója Bagó Zoltán a térség európai parlamenti képviselője volt.

A bizottság döntése kivizsgálandónak ítélte a beadványt, melynek megtárgyalására a következő hónapokban sor kerül. Bagó Zoltán fideszes, Tőkés László erdélyi és Mészáros Alajos felvidéki képviselők szerint Szlovákia eljárása súlyosan sérti az állampolgárságuktól megfosztottak jogait és szemben állnak az Európai Unió alapértékeivel ezért európai fórum előtt kell jogorvoslatot keresni az ügyben.

“Annak ellenére, hogy az Európai Unió az állampolgárság kérdését nemzeti hatáskörben tartja, a nevezett jogszabály és jogfosztási eljárás több uniós alapelvet is – úgymint a jogbiztonság elve, a jóhiszeműen szerzett jogok védelme, a méltányosság elve vagy akár az egyenlőség elve – sérthet. A petíció megalapozottságát és tényszerűségét mi sem igazolja jobban, mint hogy a szakbizottság a mai napon azt befogadhatónak nyilvánította és információkérés céljából továbbította az Európai Bizottsághoz. Ez a döntés biztató jel, hogy ebben a kérdésben is sikerül előrelépést elérni és a szlovák kormányt nyomás alá helyezni”– fogalmazott Bagó Zoltán fideszes európai parlamenti képviselő.

“Mint ismeretes, Szlovákia olyan formában módosította a szlovák állampolgárságra vonatkozó szabályozást, mely alapján az a személy, aki felveszi egy másik ország állampolgárságát, automatikusan elveszíti a szlovákot. Ennek nyomán már több olyan felvidéki magyart is megfosztottak a szlovák állampolgárságtól, akik korábban kezdeményezték és meg is kapták a magyar állampolgárságot. Ez tarthatatlan és felháborító diszkrimináció!” – jelentette ki Mészáros Alajos felvidéki magyar politikus. “A jogfosztott szlovákiai magyarokkal történő szolidaritástól vezéreltetve, mély és őszinte együttérzésünket fejezi ki az, hogy felvállaltuk a petíciónak a közvetlen benyújtását a Petíciós Bizottsághoz, és a közös nemzeti siker reményében a továbbiakban is támogatjuk azt” – mondta Tőkés László erdélyi képviselő.

Háttér: Tőkés László személyes közbenjárásával és Bagó Zoltán, – mint az illetékes Bizottság magyar tagja – valamint Bauer Edit és Mészáros Alajos (Magyar Közösség Pártja) felvidéki magyar EP-képviselők támogatása mellett került benyújtásra 2012 októberében a Dr. Lomnici Zoltán a Legfelsőbb Bíróság volt elnökének és Gubik László magyar és (megfosztott) szlovák állampolgár jegyezte petíció. A dokumentumot több neves közéleti személyiség, köztük a 100 éves szlovák állampolgárságától megfosztott Tamás Aladárné Ilonka néni is aláírásával látta el.

Brüsszel, 2013. január 23.

 

 

További információ: Bagó Zoltán irodája: +32-228-47189

Tőkés László irodája: +32-228-47801

Mészáros Alajos irodája: +32-228-47241

http://fidesz-eu.hu/

http://bago.fidesz-eu.hu/

http://tokeslaszlo.eu/

http://www.meszarosalajos.sk/