Home 4 Archiv Kecel 4 Méltányol az adóhatóság!

Méltányol az adóhatóság!


A nehéz helyzetben lévő keceli magánszemélyek illetve egyéni vállalkozások számára is, megoldást jelenthet a NAV méltányossági eljárása. Ennek részleteiről a napokban tájékoztatta a Kecelinfot a hatóság megyei igazgatósága.Az adózás rendjéről szóló törvény alapelvként írja elő, hogy – amennyiben a törvényben meghatározott feltételek fennállnak – az adóhatóság köteles méltányosan eljárni. Ilyen esetekben a NAV a magányszemély kérelmére az adótartozást mérsékelheti, vagy akár el is engedheti.

A kérelem elbírálásakor az adóhatóságnak azt kell mérlegelnie, hogy a tartozás megfizetése súlyosan veszélyezteti-e a magánszemély és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését. A megélhetés súlyos veszélyeztetettségét a vagyoni, jövedelmi és szociális helyzet együttes figyelembe vételével vizsgálja a hivatal. A mérlegelésnél szintén figyelemmel van az elért, de nem adózott jövedelemre is (ilyen lehet pl.: nyugtaadási kötelezettség többszöri elmulasztása, amely a bevétel és ezzel a jövedelem eltitkolását valószínűsíti, illetve a vagyonosodási vizsgálat vagy más ellenőrzés során megállapított jövedelemeltitkolás).

A vagyoni viszonyok esetében azt kell mérlegelni, hogy a vagyontárgyak az átlagos életvitelhez nélkülözhetetlen vagy az azt meghaladó körbe tartoznak-e. Az eljárás során fontos az adózó együttműködési szándéka, így az adóhatóság által kért adatok közlése is. Az eljárás lefolytatását segítő adatlapon az adózók az önkéntes
adatszolgáltatás során sokszor elhallgatják meglévő gépjármű és ingatlan vagyontárgyaikat, részesedésüket gazdasági társaságban, jövedelmüket, azonban ez nem célravezető magatartás, mivel az adóhatóság ezen adatokat a nyilvántartásokból kontrollálni tudja. Érdemes tudni, hogy az adatlapon feltüntetett jövedelmi-vagyoni körülményeket az adóhatóság helyszíni szemle tartásával is ellenőrizheti!