Home 4 KECELI HÍREK 4 Keceli iskolával példálózott a volt pártelnök

Keceli iskolával példálózott a volt pártelnök


A 2013. szeptembertől kötelező hittan és/vagy erkölcstan oktatásával kapcsolatban Lendvai Ildikó úgy vélekedett, hogy az államnak kötelessége biztosítani a világnézetileg semleges intézményben való tanulás jogát. Ezzel kapcsolatban felvetette a kérdést, hogy mi történik, ha egy településen csak egy iskola van, ami esetleg egyházi kézbe kerül. Mint mondta, erre már volt példa nemrég egy keceli iskolában, ahol csak azok a gyerekek és pedagógusok maradhattak, akik részt vesznek a hitéletben. Rámutatott, hogy 20-30 településen is előállhat a kecelihez hasonló helyzet.

Megjegyezte, hogy másfél év alatt 250 iskola került egyházi kézbe, de mivel az egyházak bevételei csökkennek, ezek sincsenek anyagi biztonságban. A politikus közvetlenül a hittan-oktatással kapcsolatban is kifejezte fenntartásait: szerinte a mostani szabályozás azonos a gyerekek vallási meggyőződésének regisztrálásával, egészen óvodás kortól kezdve. Lendvai Ildikó arra sem lát megoldást, hogy olyan iskolákban, ahol több vallás hívei is tanulnak, hogyan lehet biztosítani megfelelő számú osztálytermet és tanerőt, valamint arra sem, hogy a kis egyházak hívei hogyan részesülhetnek a számukra megfelelő oktatásban.

Elmondta, hogy jelenleg csak egyházi felsőoktatási intézményekben folyik olyan pedagógusok képzése, akik a nem hívő diákoknak erkölcstant taníthatnak majd, de így félő, hogy ők sem részesülhetnek az egyházak tanait mellőző oktatásban. Ugyanakkor kijelentette, hogy ez azt is jelenti: az egyházak felelősséget éreznek az erkölcstan-oktatás irányában, míg az állam, amely a törvényt hozta, nem.

A teljes cikk itt olvasható: stop