Home 4 KECELI HÍREK 4 Hit és erkölcstan

Hit és erkölcstan


hittanEz év szeptemberétől felmenő rendszerben elindul a hit és erkölcstan oktatása a hazai általános iskolákban. Kecelen, mivel az egyetlen ilyen intézmény egyházi kézben van, értelemszerűen minden vallásos oktatást választó diák katolikus hittanra járhat. A más felekezethez tartózó családok gyermekei fakultatív jelleggel – az eddigieknek megfelelően – több elismert egyház hitoktatását is választhatják.

Egy 2011-ben elfogadott törvény szerint erkölcstan órát, vagy az ehelyett választható az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan órát kell megszervezniük az oktatási intézményeknek 2013. szeptember 1-től kezdődően. Az új tantárgy keretein belül a szülőknek és a gyerekeknek lehetőségük nyílik egy törvényesen elismert egyház hit és erkölcstan oktatását választani. Kecelen, mivel az egyetlen általános iskola katolikus fenntartású, értelemszerűen a fenntartó biztosítja a vallásos oktatást választó fiatalok ilyen irányú ismereteinek bővítését. A többi egyház fakultatív (nem kötelező) jelleggel kaphat lehetőséget ugyanilyen tevékenységének gyakorlására. Az országban nem sok helyen van példa arra amire városunkban, vagyis, hogy az egyházi iskola vezetése lehetőséget ad más felekezeteknek is.

A Kecelinfo értesülése szerint a hit és erkölcstan oktatásában a református, az evangélikus, a baptista, a Jehova tanúi egyházak, illetve a Magyar Pünkösdi Egyház Keceli Gyülekezete és a HIT Gyülekezete vehet részt, mivel ezen felekezetek rendelkeznek helyben, illetve a környező településeken egyházközségekkel, gyülekezetekkel. A szülőknek érdemes lesz tájékozódniuk az áprilisi beiratkozások előtt. Mivel mai társadalmunkban mindkét tantárgy oktatására szükség van, a családoknak mérlegelniük kell, kikre bízzák gyermekeik ilyen irányú nevelését. Az oktatóknál a többi tantárgyhoz hasonlóan megfontolandó elvárás a szakirányú diploma, valamint az adott egyház ilyen jellegű oktatásban szerzett gyakorlata mellett a Biblia hiteles bemutatása is.