Home 4 Legolvasottabb cikkek Kecel 4 Behajtják a szemétdíjat

Behajtják a szemétdíjat


kecel-szemetdijJanuártól adók módjára hajtja be Kecelen is az elmaradt szemétdíjakat a NAV. A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatójában felhívja a figyelmet arra is, hogy 2013-tól kötelező lesz igénybe venni a szolgáltatást. E mellett bevezetésre kerül a lerakási járulék is, amely a közszolgáltatási díjon felül fizetendő, a törvényben meghatározott mértékben. Részletek itt:

„Az Országgyűlés 2012. évi CLXXXV. törvénye a hulladékról, 2013. január 1-től lép hatályba, amely számos változást hoz a hulladékgazdálkodásban. Új hulladék törvény (HT) 2013-tól hatályon kívül helyezi a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt. A térség közszolgáltatását ellátó Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatja a nyilvánosságot néhány hangsúlyos, a közszolgáltatást érintő feltétel változásáról. Az új HT szerint 2013. január 1-től a hulladéklerakóban elhelyezett hulladék mennyisége és fajtája, jellege, illetve típusa alapján a hulladék hulladéklerakótól történő eltérítése érdekében hulladéklerakási járulékot kell fizetni. A szennyező fizet elve alapján a hulladéktermelő, a hulladékbirtokos vagy a hulladékká vált termék gyártója felelős a hulladék kezeléséért, a hulladékgazdálkodás költségeinek megfizetéséért. A lerakási járulék 2013. január 1-től a közszolgáltatási díjon felül fizetendő, a törvényben meghatározott mértékben.

Települési hulladékok esetén 2013-ban a fizetendő díj tonnánként 3000 Ft. – Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, birtokosa, illetve használója, illetve a hulladék termelője, birtokosa az ingatlan területén képződő települési hulladékot gyűjti, és azt a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja. Az új szabályozás értelmében az érintett köteles a képződő települési hulladékot rendszeres időközönként a közszolgáltatónak átadni. Ez egyrészt meghatározza a helyi közszolgáltató kizárólagos illetékességét a vegyesen gyűjtött települési hulladék átvétele tekintetében, másrészt kötelezővé teszi a rendszeres szállítást. Ez a szabály nem vonatkozik a gazdálkodó szervezet elkülönítetten gyűjtött hulladékainak kezelése.

– A közszolgáltató kintlévőségei továbbra is köztartozásnak minősülnek, azonban a díjhátralék adók módjára történő behajtását a települési önkormányzattól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át. Lényeges változás tehát, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. 2013. január 1-től a NAV intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében.

A fenti változások nem befolyásolják a Homokhátsági hulladékgazdálkodási Kft. ügyfélkezelési rendjét, a szolgáltatás végzését. Tájékoztatónk végén, egy a vállalkozások, intézmények számára költségcsökkentő és környezetkímélő lehetőségre hívjuk fel a figyelmüket, amely a szervezett szelektív hulladékgyűjtésbe való bekapcsolódással érhető el. A szelektív gyűjtésbe kapcsolódással a vegyes hulladék kezelési költségek jelentősen csökkenthetők. A lehetőségről a honlapunkon, a Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7. szám alatti ügyfélszolgálaton és a +36 30 321 0525 telefonszámon tájékozódhatnak, továbbá érdeklődhetnek az [email protected] e-mail címen! „