Home 4 Legolvasottabb cikkek Kecel 4 Bagó Zoltán a Benes – dekrétumok ellen

Bagó Zoltán a Benes – dekrétumok ellen


Bagó Zoltán térségünk Európai Parlamenti Képviselője is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy az Európai Bizottság lépjel fel Szlovákiával szemben, az ott még mindig törvényben szereplő diszkriminatív Benes -dekrétumok miatt.

Három képviselő: Bagó Zoltán fideszes, Mészáros Alajos felvidéki (MKP) és Tőkés László erdélyi (EMNP) európai parlamenti képviselők írásbeli kérdést intéztek az Európai Bizottsághoz a Benes-dekrétumok ügyében. A dokumentumban a képviselők rámutatnak: a diszkriminatív jogszabályokat Szlovákia 2007-ben megerősítette, ezért az Európai Bizottságnak fel kell lépnie azokkal szemben. A képviselők beadványukban felhívták a figyelmet: Szlovákiában a hírhedt nürnbergi törvények logikáját idéző jogszabályok vannak mind a mai napig hatályban. A dokumentumban a néppárti politikusok bemutatják a vonatkozó jogszabályi hátteret és emlékeztetnek: a szlovák parlament 2007. szeptember 20-án elfogadott határozatával megkérdőjelezhetetlennek, megváltoztathatatlannak és sérthetetlennek nyilvánította a kollektív bűnösség és faji megkülönböztetés elvét érvényesítő Benes-dekrétumokat.

A dekrétum aláírása

Az írásbeli kérdés ugyanakkor felhívja a figyelmet: a nemzetközi jogi alapelvek, az emberi jogi egyezmények, valamint a Lisszaboni Szerződés és az Európai Unió Alapjogi Chartája mellett az Európai Parlament által megalkotott számtalan jelentés és állásfoglalás is külön megerősíti a diszkrimináció tilalmának elvét. A három magyar európai parlamenti képviselő a levélben leszögezi: Nem elfogadható sem Szlovákia, sem az Európai Bizottság azon véleménye, hogy a Benes-dekrétumok történelmi dokumentumok, hiszen Szlovákia 2007-es határozatával élő jogrendszerének részévé tette a diszkriminatív szabályokat. Bagó Zoltán, Mészáros Alajos és Tőkés László a beadványban ezért határozott kérdést intéz az Európai Bizottsághoz: Mikor kötelezi Szlovákiát arra, hogy helyezze hatályon kívül a diszkriminatív Benes-dekrétumokat? Az Európai Bizottságnak két hónapja van a kérdés megválaszolására.

A Beneš-dekrétumok tágabb értelemben a második világháború utáni csehszlovák államiságot megalapozó, 143 elnöki rendelet. Gyakrabban csak azt a 13 jogszabályt nevezik így, amelyek a csehszlovák nemzetállam megteremtése érdekében az ország területén élő németek és magyarok kollektív bűnösségét rögzítették. Az e dekrétumok alapján a német és magyar kisebbséggel szemben alkalmazott bánásmód összeegyeztethetetlen volt az emberi jogokkal, ellentétes volt a nemzetközi jog általános elveivel.

kecelinfo.hu