Home 4 KECELI HÍREK 4 Csatornázás – döntésre várva!

Csatornázás – döntésre várva!


csatornazasTovábbra sincs időpontja a keceli csatorna program indulásának. A városháza legújabb közleménye összefoglalja a jelenlegi helyzetet.

Kecel Város Önkormányzata 2012. március 24-én egy 4 éves időszakra szóló keretmegállapodást kötött a Kecel Mélyépítés Konzorciummal (vezető: Soltút Kft.), mely szerződés arra vonatkozik, hogy az Önkormányzatánál felmerült minden mélyépítési munkát (így a szennyvízcsatorna hálózat III. ütemének befejezését is) a Konzorcium végez el. Mielőtt ténylegesen elindította volna az Önkormányzat a csatorna munkálatok megrendelését, felülvizsgálta a korábban (3 éve) elkészült költségvetést és azt állapította meg, hogy az akkori kivitelezésre szánt 1 358 443 000 Ft-os költségvetés már nem állja meg a helyét, azóta a piaci árak lényegesen megnőttek, így jelenleg összesen 1 904 018 440 Ft-ra lenne szükség a csatornahálózat megfelelő minőségben történő megépítéséhez. 2012. júniusában benyújtott az Önkormányzat egy kérelmet minden szükséges alátámasztó dokumentummal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé, melyben kérte a kivitelezési munkákra elszámolható költség megemelését.

Azóta hivatalos válasz, tisztázó kérdés nem érkezett (habár nemcsak Kecel van ilyen helyzetben). A jóváhagyó szervezettel a kapcsolattartás akadálytalan, a kérelem elbírálása folyamatban van, valószínűsíthetően az eljárás időigényessége miatt nem érkezett meg a válasz. Ezen felül kedvező hír, hogy a korábban megnyert szennyvízprojektekre, tehát a kecelire is igényelhető magasabb támogatás, azaz a mostani 81%-os támogatási arányt felülbíráltathatjuk, így elérhető akár a 90%-os támogatási intenzitás is. Emiatt újabb eljárások következtek a támogatást nyújtó szerv irányába: a korábban elkészített részletes megvalósíthatósági tanulmányt és költséghaszon elemzést felül kell vizsgálni, illetve készíttetni kell egy közművagyon értékelést is. Ezen dokumentumok elkészítése és elfogadtatása is hosszú időt vesz igénybe. Ezzel együtt elmondható, hogy körülbelül 2013. nyarán kezdődhet meg az első kapavágás.

Elkésve nincs a projekt, mert a teljes csatorna közmű kiépítést 2015. december 31-ig köteles elvégezni az Önkormányzat. 2012. december 17-én a közreműködő szervezet részéről úgynevezett státusz ellenőrzés, ill. kockázatelemzés került lefolytatásra a beruházás előrehaladása kapcsán, mely sikeresen zárult: nem állapítottak meg a projekt előrehaladását akadályozó tényezőt. (Az ellenőrzés egyébként az országban lévő szennyvíz projekt legtöbbjét érintette.)