Home 4 Legolvasottabb cikkek Kecel 4 12 jó tanács a tisztességes fogyasztók számára!

12 jó tanács a tisztességes fogyasztók számára!


jo tanacs-kecelA szolgáltató cégek az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet fordítanak a gáz- és áramlopások felderítésére, ezért megszaporodtak az ilyen jellegű ellenőrzések. A fogyasztók, ha úgy vélik, velük szemben a szolgáltató nem megfelelően járt el, esetleg jogtalanul rótt ki szankciót, a Magyar Energia Hivatalhoz fordulhatnak jogorvoslatért.

Hogy az ilyen eseteket megelőzzük, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Magyar Energia Hivatal közösen hívják fel a figyelmet a gázmérővel vagy árammérővel és azok ellenőrzésével kapcsolatos tudnivalókra.

Azok a fogyasztók, akik szabálytalanul vételeznek földgázt vagy villamos energiát, nemcsak a szolgáltatók, hanem a tisztességesen vételező fogyasztók érdekeit is súlyosan sértik. Ezektől a fogyasztóktól – amennyiben kétséget kizáróan bizonyítható a szabálytalan vételezés – jogosan követeli a szolgáltató a sokszor több mint félmillió forintos kötbért, és a kötbérfizetés hiányában, az írásbeli figyelmeztetést követően jogosan kapcsolja ki a szolgáltatásból. Amennyiben az élet- és vagyonbiztonság, valamint a szolgáltatás folyamatosságának veszélyeztetése fennáll, a szolgáltató azonnal megszüntetheti a szolgáltatást.

Szabálytalan vételezés tárgyában a Magyar Energia Hivatal (MEH) illetékes megvizsgálni a fogyasztói panaszokat. A Hivatalhoz az idei évben 5000 fogyasztói beadvány érkezett ezzel kapcsolatban. A panaszok nagy része a földgáz-szolgáltatást érinti. A MEH az esetek  42 százalékában marasztalta el a szolgáltatót és adott igazat a felhasználónak. A szabálytalan vételezéssel kapcsolatos eljárás megelőzése érdekében a fogyasztóknak érdemes megfogadni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Magyar Energia Hivatal alábbi tanácsait:

Szabálytalan vételezéssel kapcsolatos eljárás megelőzése érdekében:

1.      Újonnan felszerelt fogyasztásmérő esetén mind a mérő házának, mind a számlálószerkezetnek, mind pedig a hitelesítési plombáknak a sértetlenségéről győződjünk meg, hiszen a munkálat elvégzésekor aláírt jegyzőkönyvön ezt el is ismerjük.
2.        Minden esetben olvassuk el figyelmesen a jegyzőkönyvet és észrevételeinket jelezzük!
3.     Ha időközben alternatív fűtési megoldást építünk be, vagy vegyes tüzelésre térünk át, akkor írásban jelezzük a szolgáltatónak, hogy fogyasztói szokásaink a jövőben valószínűleg változni fognak.
4.    A fogyasztói szokást befolyásolhatja a régi készülék hatékonyabbra cserélése is, így erről is tájékoztassuk a szolgáltatót.
5.       A fogyasztásmérő berendezésen lévő plomba sérülését 2 munkanapon belül jelentsük a szolgáltatónál, különben később szabálytalan vételezés állapítható meg.
6.      Fokozottan figyeljünk a fogyasztásmérő állapotára, mert annak állagmegóvása a fogyasztó kötelezettsége. Ne használjuk a fogyasztásmérőt más célra (virágtartó, üzenőfal). Lakásfelújítás esetén takarjuk le a fogyasztásmérőt. Másoknak se engedjük, hogy bármivel esetleges sérülést, elváltozást okozzanak azon, vagy a plombákon.

A mérőhely ellenőrzésekor:

7.      Ha ellenőrzést végez a szolgáltató, az ellenőrzés teljes ideje alatt legyünk jelen, a szolgáltató megbízásából eljáró személy nem kérheti távozásunkat.
8.    Az ellenőrzés megállapításai a későbbiekben különös jelentőséggel bírnak, így csak olyan személynek adjunk meghatalmazást arra, hogy a szolgáltató képviseletében eljáró ellenőrt vagy szerelőt beengedje az ingatlanunkba, és helyettünk nyilatkozzon, aki felelősséggel el tudja látni ezt a feladatot.
9.   Az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet alaposan olvassuk át! A jegyzőkönyv része a felhasználó vagy meghatalmazottjának nyilatkozata, ebben térjünk ki minden olyan tényre, körülményre, amely a szabályos vételezésünket támasztja alá. Nyilatkozzunk arról is, hogy az ellenőrzés során mindvégig valóban jelen voltunk.

Szakértői vizsgálat esetén:

10.    A fogyasztásmérő leszerelését követően a szolgáltató szakértőhöz küldi azt. A vizsgálatra a fogyasztó is meghívást kap. Lehetőleg legyünk jelen a szakértői vizsgálaton, ragaszkodjunk ahhoz, hogy észrevételeinket a szakértő véleményébe belefoglalja.

Kötbér kiszabását követően:

11.     Amennyiben a szolgáltató olyan szabálytalan vételezésen alapuló kötbérköveteléssel él felénk, amellyel nem értünk egyet, úgy küldjünk reklamáló levelet a szolgáltatónak, melyben vitassuk a szabálytalan vételezés tényét. A beadványunkra a megérkezéstől számított 15 napon belül válaszolnia kell a szolgáltatónak.
12.    Amennyiben a szolgáltató reklamációnkat elutasítja, úgy haladéktalanul forduljunk panaszunkkal a Magyar Energia Hivatalhoz (címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.; e-mail cím:[email protected]). A panasz mellett a helyszínen felvett jegyzőkönyv másolatát és a szolgáltatóval folytatott levelezésünk másolatát, valamint minden dokumentumot, ami alátámasztja az igazunkat, küldjük meg.